rezervari@napocarent.ro
Telefon 24/7:  +40773725119

Termenii si conditiile de inchiriere Napoca Rent

1. CONDITIILE GENERALE DE INCHIRIERE

1.1. Prin semnare, clientul atesta ca a citit toate conditiile de inchiriere si este de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza inchirierea sau prelungirea.
1.2. Clientul trebuie sa aiba 21 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil si cu o vechime de cel putin 1 an, sa prezinte un act de identitate valid. Locatorul va face copii dupa permisul de conducere si actul de identitate a fiecarui sofer mentionat în contract.
1.3. Pentru clientii care au vârsta cuprinsa între 21 si 25 de ani se solicita o garantie suplimentara de 100 de Euro, în plus fata de garantia corespunzatoare autovehiculului ce urmeaza a fi închiriat.
1.4. Sunt incluse în tariful închirierii: asigurarea RCA, întretinerea si reviziile tehnice periodice, dreptul ca masina sa fie condusa de un sofer aditional, autovehicul de înlocuire în caz de avarie ce nu poate fi remediata pe loc, in limita stocului disponibil.
1.5. Toate autovehiculele sunt livrate si trebuie returnate cu plinul facut. În cazul în care rezervorul nu este plin la returnare, se va factura contravaloarea combustibilului lipsa calculat dupa estimarea Locatorului.
1.6. Închirierea este permisa numai pe teritoriul României.
1.7. Livrarea si restituirea autovehiculului se face la locul, data si ora stabilite de Client împreuna cu Locatorul si mentionate în contract. Returnarea autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona taxe suplimentare, cuprinse ca atare în factura care va fi emisa de Locator; clientul declara ca accepta la plata taxele suplimentare, care se factureaza.
1.8. Autovehiculul închiriat poate fi condus numai de catre Client, persoanele mentionate în contract ca soferi aditionali si de catre Locator.
1.9. Autovehiculul închiriat trebuie utilizat în conformitate cu instructiunile de folosinta a acestuia si în conformitate cu indicatiile Locatorului. Orice avarie trebuie anuntata Locatorului în momentul în care a fost constatata si trebuie luate toate masurile de limitare a acesteia.
1.10. În caz de dauna clientul se obliga sa îndeplineasca formalitatile de declarare a daunei prevazute de lege.
1.11. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, AUTO REQEST SERVICES SRL este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.

1.12. In pretul sunt inclusi 200km pentru fiecare zi de inchiriere. Kilometrii suplimentari se vor taxa cu 1 ron/km (0.2 eur/km)

2. CONDITIILE DE PLATA

2.1. Tarifele de închiriere sunt stabilite în Euro. Contravaloarea chiriei se factureaza în RON la cursul BNR + 1% din ziua facturarii. Plata se face în avans, Ia semnarea contractului.
2.2. Clientul plateste la semnarea contractului suma de ______________________ cu titlu de garantie, pentru cazul în care masina a suferit avarii sau pentru daunele provocate de catre client prin nerespectarea clauzelor contractuale. Garantia astfel retinuta va fi restituita Clientului în momentul predarii autovehiculului închiriat în aceeasi stare în care a fost preluat (conform anexei 1); predarea exclude situatia abandonarii sau schimbarii locatiei.
2.3. Garantia se factureaza de catre Locator catre Client numai în urmatoarele conditii: - întretinerea inadecvata a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte si distrugeri (taierea, înteparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defectiuni intentionate la motor, deteriorarea tapiteriei, a huselor sau a placutelor de înmatriculare, lipsa obiectelor specificate în fisa de predare-primire) - daune provocate în timpul conducerii autovehiculului de catre persoane neautorizate (neautorizate = care nu respecta conditiile de închiriere referitoare la vârsta soferului, vechimea categoriei din permisul de conducere). - daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, si neefectuarea demersurilor obligatorii de constatare a daunei de catre organele abilitate de Politie. - daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, (include si situatia în care autovehiculul este gasit lovit în parcare). - furtul autovehiculului închiriat, a cheilor originale sau a placutelor de înmatriculare. - daca nu respecta termenii si conditiile prezentului contract. - daca foloseste autovehiculul în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare sau depasirea kilometrilor aferenti zilelor de inchiriere. Clauzele de mai sus, nu pot fi întelese ca o limitare a daunelor provocate de catre client la valoarea garantiei.
2.4. Asigurarea nu acopera si pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor apartinând Clientului sau însotitorilor sai, aflate în autovehicul.
2.5 . In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor. AUTO REQEST SERVICES SRL, ca un gest comercial fata de Clientul sau, va oferi acestuia contravaloarea serviciilor ramase printr-un voucher valabil 12 luni, pe care Clientul il va putea utiliza la inchirierea unui nou autovehicul.
2.6. La returnarea autovehiculului, în cazul întârzierii anuntate de pâna la o ora fata de data si ora mentionate în contract nu se percep taxe suplimentare. Locatorul îsi rezerva dreptul de a percepe un tarif suplimentar dupa modul de calcul urmator; pentru o întârziere anuntata între 1-3 ore, se percepe un tarif suplimentar corespunzator unei jumatati de zile de închiriere la tariful de lista; pentru o întârziere anuntata mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de închiriere la tariful de lista. Prin tariful de lista se în?elege tariful pentru o zi de întârziere corespunzator autovehiculului închiriat. Întârzierea anuntata nu poate sa depaseasca 24 de ore de la termenul mentionat în contract.
2.7. Pentru întârzierile neanuntate se percep tarifele pentru întârzierile anuntate (conform 3.8) plus un tarif suplimentar de 5 Euro pe fiecare ora de întârziere, pâna la predarea autovehiculului.
2.8. Toate taxele de la punctele 2.3, 2.6 si 2.7 se vor achita de catre Client în momentul predarii autovehiculului în baza documentului de plata emis de Locator.
2.9. În calcului pretului nu sunt incluse costurile carburantilor, care sunt în sarcina Clientului.

3. OBLIGATIILE LOCATORULUI Locatorul are urmatoarele obligatii:

3.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului: fisa de predare-primire, înmânarea cheilor si a copiilor actelor masinii (certificat de înmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta).
3.2. Sa predea autovehiculul Clientului, conform contractului si dupa efectuarea platii, în buna stare de functionare si în acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fise de predare-primire.
3.3. Sa înlocuiasca autovehiculul cu un altul din aceeasi clasa sau dintr-o clasa superioara, în limita vehiculelor disponibile în stoc, în cazul în care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc.
3.4. Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, când acesta si-a îndeplinit întocmai obligatiile.

4. OBLIGATIILE CLIENTULUI Clientul are urmatoarele obligatii:

4.1. Sa respecte întocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.
4.2. Sa achite contravaloarea închirierii autovehiculului cu respectarea conditiilor prevazute în Cap. 2 al contractului.
4.3. Sa preia autovehiculul si sa îl restituie în aceleasi conditii, conform fiselor de predare-primire. Totodata va înapoia setul de chei primit în buna stare, în cazul pierderii sau deteriorarii cheilor este de acord a plati suma de 150 Euro în conditiile precizate la pct. 2.1., precum si alte daune generate daca este cazul.
4.4. Sa nu foloseasca autovehiculul în scopuri ilicite sau infractionale, în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, activitati de paza si protectie, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare.
4.5. Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane în afara celor mentionate în contract. În caz contrar, în cazul unei daune, va suporta costul acesteia în totalitate. În cazul producerii unei daune totale, din vina Clientului, acesta se obliga la plata diferentei de pret dintre valoarea evaluata a autovehiculului si suma platita de societatea de asigurari.
4.6. Sa nu vânda, gajeze sau dispuna de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.
4.7. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa în timpul savârsirii oricaror infractiuni sau activitati ilicite incriminate de legislatia în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Sa suporte contravaloarea închirierii pentru zilele de inactivitate ale masinii închiriate, de la data producerii accidentului pâna la data repararii efective.
4.8. Sa achite integral amenzile primite privind încalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate în urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata închirierii.
4.9. Sa înstiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.
4.10. Clientul se obliga sa permita examinarea autovehiculului de catre Locator, în maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
4.11. Sa restituie Locatorului autovehiculul împrumutat la termenul si în conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului în cazul în care nu respecta locul returnarii.
4.12. În cazul furtului autovehiculului, Clientul se obliga sa înstiinteze imediat Locatorul si sa declare, în momentul constatarii, evenimentul infractional organelor de politie.
4.13. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehiculului savârsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului: - depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore în lipsa unei întelegeri între parti privind prelungirea perioadei de închiriere si plata contravalorii acestei prelungiri. - lipsa sesizarii organelor de politie în cazul dispari?iei autovehiculului, lipsa confirmarii plângerii din partea politiei si neprezentarea cheii originale a masinii.
4.14. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, AUTO REQEST SERVICES SRL va incasa valoarea reparatiei, indiferent de tipul garantiei alese de client (inclusiv in cazul taxei Asigurare Fara Risc), din garantie sau va debita cardul de debit/credit al clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare in prealabil.

5. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

5.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.
5.2. Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse in tarif, la care se pot adauga Asigurarea Fara Risc.
5.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta o fransiza pentru avarii, numita si Garantie pentru daune,), care poate varia intre 350 € si 700 € in functie de clasa autovehiculului specificat in Contractul semnat de parti. Garantia obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocata de catre AUTO REQEST SERVICES SRL pe un card de credit si va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului (cu exceptia cazurilor prevazute la punctul 4.4.).
5.2.2. Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita garantiei aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.
5.2.3. Asigurarea fara Risc reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 4.2.1, a carei tarif zilnic se regaseste in Contractul de Inchiriere. Prin plata taxei Asigurare fara Risc, responsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea Garantiei mentionata mai sus, la valoarea de 50 € pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in Cap.5 al acestui Contract.
5.3. In cazul in care unul dintre utilizatorii mentionati in Contract are varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, sau peste 70 ani, se percepe garantie dubla. In acest caz, garantia nu va putea fi redusa prin achitarea taxei Asigurare fara Risc.
5.4. In cazul optarii pentru CDW/Asigurare fara Risc Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza de catre AUTO REQEST SERVICES SRL Clientului in urmatoarele conditii:
a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare);
b) furtul autovehiculului inchiriat;
c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.

6. EXCLUDERI DE LA PLATA TAXELOR PENTRU REDUCEREA GARANTIEI

Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:
• nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 2;
• combustibilul lipsa, in cuantumul 20 € reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent;
• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 150 € (art 3.18);
• deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor);
• deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc.);
• avarierea partii inferioare a autovehiculului (reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei s.a);
• alimentarea gresita a autovehiculului;
• deteriorarea jantelor sau a anvelopelor;
• deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.

7. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREACONTRACTULUI

7.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti prin încheierea unui act aditional la contract. Intentia Clientului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu minimum 24 ore înaintea expirarii contractului. Pretul agreat se achita în aceleasi conditii stipulate în cap. 1 al prezentului contract, iar garantia se restituie Clientului, la momentul predarii autovehiculului.
7.2. Contractul de închiriere înceteaza de drept la sfârsitul perioadei de închiriere. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de închiriere propriu-zisa (termene de plata, amenzi receptionate ulterior de catre locator etc.)
7.3. Contractul de închiriere poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
7.4. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nici o formalitate prealabila si fara punere în întârziere în situatiile: a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client; b) Începerea urmaririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia; c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu; d) Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin încheierea prezentului contract;
7.5. Atât în cazul încetarii contractului înainte de termen cât si în cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul în termen de 3 ore de la momentul rezilierii la sediul Clientului în aceleasi conditii în care l-a preluat.

8. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE:

8.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat AUTO REQEST SERVICES SRL despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat.
8.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.
8.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
8.3.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;
8.3.2. Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.
8.4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului,si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
8.4.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
8.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.
8.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.
8.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.
8.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.
8.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

9. RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

9.1. La expirarea duratei de închiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la ora si locul specificate în contract, în aceleasi conditii în care a fost preluat.
9.2. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat predarea autovehiculului, nu respecta oricare din clauzele contractuale sau oricare informatie data de client pentru încheierea contractului este falsa, Locatorul are dreptul sa ridice autoturismul din posesia Clientului pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.
9.3. În cazul în care Clientul nu restituie autovehiculul închiriat si nici nu se prelungeste perioada de închiriere, acesta este obligat la plata penalitatilor calculate la tariful de lista cf. 2.6. si 2.7.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Fisa de predare-primire (anexa 1) face parte integranta din prezentul contract.
10.2. Din momentul predarii autovehiculului si pâna la reintrarea în posesia acestuia, Locatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor de autovehiculul închiriat Clientului.
10.3. Clientul îsi asuma pe toata durata de închiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate în prezentul contract.
10.4. Clientul declara ca este de acord ca în situatia în care nu plateste la termenele convenite si, întârzie mai mult de o zi plata oricaror sume datorate, prin semnarea prezentului contract împuterniceste pe proprietar (sau reprezentantii acestuia), sa procedeze la ridicarea imediata a autoturismului, oriunde si în mâna oricui s-ar afla acesta în orice conditii, oferindu-i acces si pe proprietatea sa în vederea realizarii celor de mai sus.
10.5. Locatorul îsi rezerva dreptul de a recupera de la Client orice suma de bani si cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, în conformitate cu legile românesti în vigoare privind despagubirea, ca urmare a încalcarii de catre Client a obligatiilor ce fac obiectul acestui contract.
10.6. Prezentul contract este supus legilor din Romania. Orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract se va solutiona mai întâi pe cale amiabila, iar în caz de nesolutionare partile se vor adresa instantelor de judecata competente. Prezentul contract are 2 pagini si a fost încheiat si semnat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.
10.7. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la AUTO REQEST SERVICES SRL, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si pe fisa de predare-primire) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare (inclusiv Clientilor ce au optat pentru Asigurarea fara Risc).
10.8. AUTO REQEST SERVICES SRL nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.
10.9. Fumatul in masinile AUTO REQEST SERVICES SRL este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 100 €, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto.

Rent a Car Cluj Napoca

Echipa NapocaRent cu o experienta de 3 ani in domeniul de Rent a Car va pune la dispozitie o flota de autoturisme cu o vechime de maxim 5 ani, avand toate serviciile incluse.
REZERVA O MASINA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram